top of page

Natuurbeheer in Nederland

In Nederland zijn verschillende grote natuurbeheerders actief om Nederlandse natuur te beheren en beschermen. Enkele voorbeelden zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 Provinciale Landschappen. Runderen kunnen een belangrijke rol spelen de biodiversiteit te bevorderen en in stand te houden. Door heidegrond af te grazen, tegen bomen te schuren, zaden te verspreiden via hun vacht en mest te laten vallen, blijft de natuur in balans en wordt het landschap open gehouden. Dit zorgt ervoor dat andere dieren en planten de kans krijgen zich te vestigen of verspreiden.

 

Niet ieder runderras is echter geschikt voor natuurbeheer. Het dier moet zelfredzaam zijn in het vinden van eten en het krijgen van kalveren en het moet kunnen overleven in winterkou. In Nederland komen nu vooral de Schotse Hooglander en de Galloway veel voor maar de Aberdeen Angus is bezig aan een opmars. Net als de Schotse Hooglander en Galloway is de Aberdeen Angus zeer zelfredzaam. Een extra voordeel voor de Aberdeen Angus is dat het vlees van een hogere kwaliteit is en het dier een meer gemoedelijk karakter heeft, wat erg belangrijk is voor natuurgebieden met veel recreatie. Bijkomend voordeel van natuurlijke begrazing door runderen, zijn de extra inkomsten door verkoop. Door vlees te kopen van runderen uit natuurgebieden, draagt u dus indirect bij aan natuurbehoud in Nederland.

 

De grootste Aberdeen Angus kuddes lopen in de natuurgebieden van de provinciale landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook zijn er een aantal landgoederen waar de dieren worden ingezet ter bevordering van het natuurlijk evenwicht.

bottom of page